Услуга

Комплексно логистично обслужване

Можем да предложим цялостна схема за осигуряване на навременна доставка на търгуваните от вас стоки и материали, при оптимални оперативни разходи.